Treguesit e vajosjes së yndyrës së vajit për pajisjet e vajosjes

Treguesi i lubrifikimit të yndyrës së vajit përdoret për të kontrolluar shkallën e rrjedhës ose presionin në pajisjet / sistemin e lubrifikimit. Ekzistojnë disa tregues seri për pajisjen e sistemit të lubrifikimit sipas kërkesave të ndryshme, si pajisje kontrolli ose monitorimi të instaluara në linjën e tubacionit të sistemeve të vajosjes.

Treguesi i presionit të vajosjes YKQ
Treguesi i shkallës së rrjedhës së vajit të vajit GZQ
YCK-P5/SG-A NDËRFAQËSI I PRIRIMIT DIFERENCIAL
Kontrolli i presionit të terminalit YKQ-SB
Treguesi i rrjedhës së yndyrës së vajit të vajosjes së serisë YZQ,
Treguesi i rrjedhës së vajit lubrifikues YXQ