Ftohës me vaj - këmbyes nxehtësie për pajisjet e lubrifikimit

Ftohësi i vajit ose shkëmbyesi i nxehtësisë është një klasë e pajisjeve të transferimit të nxehtësisë, e përdorur për të ftohur lëngun si vaji i nxehtë ose ajri, zakonisht me ujë ose ajër si ftohës për të hequr nxehtësinë. Ekzistojnë disa lloje të ftohësit të vajit (shkëmbyesit e nxehtësisë) si ftohës muri, ftohës me spërkatje, ftohës me xhaketë dhe ftohës tubash/tubash. Përdoret gjerësisht në pajisjet e lubrifikimit, ose pajisje të tjera të tilla si furra me frekuencë të ndërmjetme dhe pajisje të tjera elektrike të mëdha që mbështesin si një mbrojtje ftohëse.

Ftohës FL, këmbyes nxehtësie
Ftohje me vaj dhe ujë të serisë GL
Ftohës me tuba LC, shkëmbyes nxehtësie
Ftohës me dy tuba SGLL, shkëmbyes nxehtësie