Ftohës me vaj - këmbyes nxehtësie për pajisjet e lubrifikimit

Ftohësi i vajit ose shkëmbyesi i nxehtësisë është një klasë e pajisjeve të transferimit të nxehtësisë, e përdorur për të ftohur lëngun si vaji i nxehtë ose ajri, zakonisht me ujë ose ajër si ftohës për të hequr nxehtësinë. Ekzistojnë disa lloje të ftohësit të vajit (shkëmbyesit e nxehtësisë) si ftohës muri, ftohës me spërkatje, ftohës me xhaketë dhe ftohës tubash/tubash. Përdoret gjerësisht në pajisjet e lubrifikimit, ose pajisje të tjera të tilla si furra me frekuencë të ndërmjetme dhe pajisje të tjera elektrike të mëdha që mbështesin si një mbrojtje ftohëse.