Vaj lubrifikues, tregues të yndyrës
Vaj,-yndyr-filtra
Ftohës me vaj - Këmbyes nxehtësie
Pompa lubrifikuese dhe hidraulike