Valvulat e vajosjes për përzierjen e vajit të ajrit – Ndarësit e vajosjes

Lubrifikuesi lëviz përpara përgjatë murit të tubit nën veprimin e ajrit të kompresuar dhe spërkatet në pikën e lubrifikimit me pika vaji të imta të vazhdueshme të ndara nga ajri i kompresuar. Në tubacionin e naftës dhe ajrit, për shkak të rolit të ajrit të ngjeshur, në mënyrë që vaji lubrifikues përgjatë murit të brendshëm të tubacionit të lëvizë përpara, dhe gradualisht të formojë një shtresë të hollë të filmit të vazhdueshëm të naftës. Rrjedhat e vajit dhe ajrit të formuar nga përzierja e blloqeve të përzierjes së vajit dhe ajrit shpërndahen përmes shpërndarësit të vajit dhe ajrit dhe në fund në pikën e lubrifikimit me një rënie jashtëzakonisht të imët të vazhdueshme të vajit.
Valvulat e përzierjes së vajit dhe ajrit dhe skanimi i shpërndarësit arrijnë shpërndarjen në shumë nivele të rrjedhës së vajit dhe ajrit. Për shkak të rolit të ajrit të kompresuar në kushineta, edhe nëse pjesët e lubrifikimit janë ftohur, dhe për shkak se pjesët e lubrifikimit për të mbajtur një presion të caktuar pozitiv, në mënyrë që papastërtia dhe uji të mos depërtojnë jashtë, luajti një vulosje të mirë. efekt.